Installationsbesiktning

Med detta besiktningspaket från SSR GODKÄND BESIKTNING® får du ett kvitto på att din nya eldstad och skorsten har byggts på rätt sätt. Rätt, så att du under många år kan elda på ett säkert sätt. Rätt, så att du vet vad du har betalat för. Rätt, så att byggnadsnämnden vet att byggreglerna har följts. Och rätt så att röken inte slår ner hos grannen eller sugs tillbaka in i huset.

Ja, att det helt enkelt blivit rätt på alla tänkbara sätt.

Det finns två sätt att göra rätt. Det ena är att bygga som vi alltid gjort i Sverige – med hjälp av hantverkskunnande och traditioner. Det kallar vi för att eldstaden och skorstenen har beprövade egenskaper.

Det andra sättet är att köpa ett färdigt system eller färdiga komponenter som sätts samman till en eldstad eller skorsten. Dessa metoder har ett certifikat som visar egenskaperna. Vi inom sotningen säger då att eldstaden och skorstenen har bestyrkta egenskaper.

KVALITETSSÄKRADE BESIKTNINGAR

Du som valt något av sotarens besiktningspaket enligt SSR GODKÄND BESIKTNING ® har tagit ett bra steg på vägen att skapa bättre trygghet hemma. Och att sova gott om natten handlar inte bara om säkerhet. Vi jobbar också för din komfort och plånbok.

SSR godkänd besiktning

är framtaget av Sveriges Skorstensfejar-mästares Riksförbund. Konceptet bygger på arbetsmetodik som är noga utvärderad och dokumenterad. Till varje besiktning hör ett protokoll där du kan följa resultat och grunder för besiktningen.

Bara de som är behöriga för
brandskyddskontroll och använder det kvalitetssäkrade systemet från Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund får använda sig av varumärket SSR GODKÄND BESIKTNING®

Läs mer på
www.skorstensfejare.se