IMKANALER

5:5332 Imkanaler

Imkanaler med tillhörande delar ska utformas med ett skydd mot spridning av

brand- och brandgas inom och mellan brandceller. Skyddet ska begränsa risken

för spridning av brand till intilliggande byggnadsdelar eller fast inredning och så

att brandcellsgränser upprätthålls. (BFS 2011:26).

 

Se vidare på imkanal.se 

 

 

Allmänt råd

 

Brandskyddet för imkanaler i storkök bör anpassas efter risken för att

brännbara avsättningar bildas i kanalen. Om stora mängder avsättningar

riskerar att bildas i imkanalen bör den uppfylla kraven enligt ISO 6944-2,

både för brand i och brand utanför kanalen.

Storkök som inte riskerar att få stora mängder avsättningar i imkanalen

kan vara sådana kök som enbart används för uppvärmning, kokning och kök

som endast används i begränsad omfattning.

Storkök kan som alternativ till vad anges i rådets första stycke utformas

med

– filtreringssystem som minskar risken för att avsättningar bildas eller

– automatiskt släcksystem som med tillräcklig förmåga begränsar risken

för att brand i avsättningarna sprids.

Imkanaler från storkök bör i hela sin längd utföras i lägst brandteknisk

klass EI 60 i byggnader i byggnadsklass Br1. För byggnader i byggnadsklass

Br2 och Br3 gäller vad som krävs för övrig avskiljande konstruktion

dock lägst brandteknisk klass EI 30.

Imkanaler kan dock vara oisolerade inom brandcellen, om det finns en

minst 100 mm bred luftspalt mellan kanalen och brännbara byggnadsdelar.

Imkanaler kan även vara oisolerade, om de är belägna utvändigt och avståndet

till brännbart material är minst 0,5 meter. Avståndet kan minskas till

0,25 m, om det finns ett strålningsskydd mellan kanalen och brännbart

material. Strålningsskyddet bör utföras i lägst brandteknisk klass A2-s1,d0

med beständiga egenskaper.

I kök i bostäder och andra utrymmen med hushållsspis eller ugn bör imkanalen

utföras i lägst brandteknisk klass EI 15. Som alternativt till EI 15

kan imkanalen utföras i lägst brandtekniskt klass E 15 och med ett skyddsavstånd

till brännbara material om minst 30 mm.

 

Se vidare på imkanal.se  

 

 

kolgrillar

Kolgrillar blir mer och mer vanliga. Det är ett absolut krav att kanalen är soteldsbeständig. Av erfarenhet är en regelrätt rökkanal den rätta lösningen. Avståndet mellan filter och kolgrill bör vara rejält tilltagna och aldrig under 1 meter. Större avstånd kan behövas beroende på glödbädden

Se vidare på imkanal.se

FAQ - imkanal

Installera imkanal i bostad

Trots att rensningsplikten för imkanaler i bostäder är avreglerad, så är det fortfarande ofta ett samhällskrav att en besiktning ska göras vid installation av imkanal i en bostad. Kraven i BBR 5:5332 säger att imkanaler från kök i bostäder ska utföras i lägst brandteknisk klass EI 15, och med ett erforderligt skyddsavstånd till brännbart material. Anslutningsdon till imkanal från kök i bostäder får utföras av obrännbart material, eller av material som begränsar risken för spridning av brand inuti kanalen till intilliggande byggnadsdelar eller fast inredning. Skyddsavståndet till brännbart material bör vara minst 30 mm. Kanaler och anslutningsdon kan placeras mot brännbart material vid genomgång av hyllor eller skåpsidor. Även ovansidan och andra mindre delar av ytterhöljet till spisfläktar kan placeras mot brännbart material. Anslutningsslangen mellan spisfläkten och imkanalen ska vara obrännbar eller av material som begränsar risk för brandspridning – exempelvis vara typgodkänd.