Tips och råd

Frågor om radon? Vi hjälper dig!

Genom oss kan du beställa paket för långtidsmätning – eller boka direktkonsultation med korttidsmätning via radonsniffer.

Radon och ventilation
– vi hjälper dig hålla koll!

Radon förekommer överallt; i luften, i marken och i våra byggnader – men i varierande nivåer. I små doser är radonet relativt harmlöst, så det viktiga är att hålla koll på gränsvärdena och att se till att hålla ned exponeringen över tid. Du kan själv göra en långtidsmätning via s.k radonpuck – eller beställa tjänsten via oss. Vi har även alternativ för korttidsmätning via radonsniffer samt en komplett radonutredning med mätning av både byggnad och mark.

Hur och när mäts radonhalten?

Mätning av radon i byggnad kan ske genom spårfilmsdosor, eller s.k radonpuckar, som placeras ut på olika våningsplan. Det rekommenderas att mätning görs under minst två månader och att det sker under den s.k eldningssäsongen (1 okt-30 april). Ju längre mätperiod, desto noggrannare resultat. Vill du få ett snabbt svar, med en första indikation om läget, kan korttidsmätning göras via exempelvis radonsniffer och gammameter.

Åtgärder mot radon

Med våra radonspecialister får du hjälp med olika åtgärder mot radon. Ibland kan det räcka med att täta eventuella sprickor eller öppningar i husgrunden. Ytterligare vägar för att förhindra radonets väg in i byggnaden är att installera en s.k radonsug från husets bottenplatta. Beroende på var fastigheten är belägen och hur markförhållandena ser ut, så kan också sanering ske via radonbrunn.